Pred zimou je potrebné vykonať pravidelnú údržbu kosačky.

Tak ako mnoho iných strojov, ktoré vo svojej záhrade používate, aj kosačka vyžaduje pravidelnú a odbornú údržbu. Bez nej si jej životnosť zbytočne skracujete.

Stručný popis údržby pred zimou:

– Vzduchový filter – v prípade jeho zanesenia je potrebné ho vyčistiť, prípadne vymeniť. Papierový filter ľahko vyčistíme stlačeným vzduchom. Molitanový filter vymyjeme v horúcej jarovej vode a po vysušení ho opäť môžeme nasadiť.

– Stav žacieho noža – je nutné sledovať, či je nôž nabrúsený a správne vyvážený. Ak je nôž tupý, musíme ho nabrúsiť, a to je činnosť, ktorá si už zaslúži odborný prístup servisného technika.

– Hladinu a stav oleja – kontrola pred každým kosením. Ak je olej tmavý treba ho vymeniť. Výmena oleja sa inak zvyčajne vykonáva po 25 odpracovaných hodinách stroja alebo po sezóne.

– Funkcia pojazdu – mali by sme si všímať, v akom stave je klinový remeň, správne napnutie. Dobre by mali jazdiť lanovody v bowdene.

– Zapaľovacia sviečka – tú by sme mali pravidelne čistiť. Pokiaľ kosačka nejde naštartovať, sviečku vymeníme.

– Prívodný kábel – pri elektrických modelov. Ak je poškodený, vymeníme ho v autorizovanom servise.

– Skrutkové spoje – sú riadne dotiahnuté? Prípadná náprava zaberie len pár minút.

– Čistenie priestoru pre žacie ústrojenstva – po každom kosení by sme mali vyškrabnúť trávu, prípadne hlinu z vnútra šasi. Nečistoty by mohli brániť hladkému vyhadzovaniu aj mulčovaniu.

V prípade väčších technických problémov alebo zhoršených funkcií trávnej kosačky sa odporúča dopraviť stroj k servisnému technikovi.